Facebook Twitter YouTube pinterest flipboard Files-fm Tagpaker Raindrop-io Telegram Scribd Slideshare

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΓΙΟΓΚΑ

ΓΙΟΓΚΑ
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΓΙΟΓΚΑ.
Διαβάστε την εισήγηση της κ. Κωνσταντίνας Αλεβίζου  Ἰατρού - Μικροβιολόγου, Ἐκπαιδευτικού στην ημερίδα με θέμα : Εναλλακτικές «θεραπείες». Η «ιατρική» της Νέας Εποχής. (Πολεμικό Μουσείο 17 Μαΐου 2014 - υπό την αιγίδα της Ι.Μ. Γλυφάδας). 

1.5.  ΓΙΟΓΚΑ
Ὁ ὅρος «γιόγκα» προέρχεται ἀπό τή σανσκριτική ρίζα «yuj» (γιουτζ) καί σημαίνει “ἕνωση” μέ τό ἀπόλυτο (1) δηλ.τό Θεό. Ἡ γιόγκα διαφημίζεται ὡς μέθοδος ἐκγύμνασης, χαλάρωσης, ἀλλά καί θεραπείας. Ὅπως καί στίς ἄλλες ἐναλλακτικές, λένε ὅτι ἰσχυροποιεῖ τό ἀνοσοποιητικό, ὁδηγεῖ στήν αὐτοΐαση, βελτιώνει τό κυκλοφορικό, θεραπεύει μυοσκελετικές παθήσεις καί πολλά ἄλλα. (2) Ἄν ἡ γιόγκα ἀποτελοῦσε δυναμική, ἀερόβιου τύπου ἄσκηση, ὅπως τό τρέξιμο, ἡ κολύμβηση, ἡ ποδηλασία κλπ.

Σύμφωνα μέ τόν γιόγκι Πατάντζαλι , πού  τή συστηματοποίησε τόν 2ο π.Χ. αἰώνα, ἡ γιόγκα εἶναι μέθοδος θανάτου καί φυγῆς ἀπό τόν κόσμο τῆς φθορᾶς.(1) Δημιουργήθηκε ἀπό τό φόβο γιά τή ζωή (λόγω τῆς σκληρῆς ζωῆς στήν Ἰνδική χερσόνησο), ἀλλά καί ἀπό τό φόβο τοῦ θανάτου. Ἄν ὅμως δέν μπορεῖ νά πετύχει κανείς μία πλήρη ἀπελευθέρωση ἀπό τή ζωή καί τό θάνατο, ἐντούτοις μπορεῖ νά μειώσει τίς ἐκδηλώσεις τῆς ζωῆς. Αὐτό μπορεῖ νά γίνει μέ τόν περιορισμό ἤ τήν ἀπραξία τῶν φυσιολογικῶν ζωτικῶν λειτουργιῶν. Οἱ ἀσκήσεις ἀναπνοῆς δέν ἔχουν στόχο νά μάθουν κάποιον νά ἀναπνέει καλύτερα, ἀλλά νά μειώσουν τήν ἀναπνοή ὅσο τό δυνατόν περισσότερο. (4) Κατά τόν ἴδιο τρόπο, οἱ διάφορες στάσεις (ἀσάνες), ἔχουν σκοπό μέσῳ τῆς εὐλυγισίας καί τῆς ἀργῆς ἄσκησης, νά θέσουν τό σῶμα, ἐκτός κίνησης καί τό σῶμα νά μπορεῖ νά μείνει σέ ἀσάλευτες στάσεις, ὅσο τό δυνατόν περισσότερη ὥρα.(4) Μέ αὐτόν τόν τρόπο ὁ διαλογισμός θά διαρκεῖ ὅσο γίνεται περισσότερο γιά νά ἐπιτευχθεῖ τελικά ὁ ἀπώτερος σκοπός τῆς γιόγκα, πού εἶναι ἡ ἀπελευθέρωση τοῦ ἀτόμου ἀπό τίς μετενσαρκώσεις καί ἡ ἄνοδός του στήν τελειότητα. (5)
Οἱ περισσότερες ἀσάνες (στάσεις) ἐκδηλώνουν τιμή σέ ἰνδουϊστικές θεότητες. Ἅς δοῦμε λίγα παραδείγματα.

1.5.1.  Ὁ χαιρετισμός στόν θεό ἥλιο.
Ἐδῶ βλέπουμε μία σειρά στάσεων  πού ἀποτελεῖ τόν χαιρετισμό στόν θεό ἥλιο. Γράφουν οἱ ἴδιοι : "Εἶναι ἡ μητέρα ὅλων τῶν στάσεων τῆς γιόγκα καί στόχος της εἶναι νά «προσκυνήσει τόν ἥλιο»". (6)

1.5.2.  Vyaghrasana  Ἡ στάση τῆς τίγρης (7)
Ἡ στάση αὐτή ὀνομάζεται σέ μετάφραση  στάση τῆς τίγρης. Ἡ τίγρη θεωρεῖται ἱερή. Τήν βλέπουμε μαζί μέ τό θεό Σίβα, στό κάτω μέρος του.

1.5.3. Bhujangasana  Ἡ στάση τῆς κόμπρας (7)
Τό φίδι πού ἀντιπροσωπεύεται μέ αὐτήν τή στάση εἶναι σύμβολο τοῦ θεοῦ Βισνοῦ  πού θεωρεῖται ὑπέρτατη δύναμη τοῦ Σύμπαντος.(8)

1.5.4. HANUMANASANA.  Στάση τοῦ θεοῦ πιθήκου Χανουμᾶν
Ἐδῶ βλέπουμε τή στάση τοῦ θεοῦ πιθήκου Χανουμᾶν. Συμβολίζει τό μεγάλο ἅλμα αὐτοῦ τοῦ θεοῦ, γιά νά βρεῖ τή σύζυγο τοῦ Ράμα κατά τήν παράδοσή τους.(9)
Μαζί μέ τίς γιογκικές στάσεις, χρησιμοποιοῦνται καί κάποιες θέσεις τῶν δακτύλων τοῦ χεριοῦ (μούντρας).   Μούντρα μεταφράζεται ἀπό τά σανσκριτικά ὡς στάση ἤ συμβολική χειρονομία.(10).
Τά μούντρας  εἶναι "ἱεροί συμβολισμοί". Λένε πώς στήν παράδοση τῆς Γιόγκα οἱ θέσεις τῶν δακτύλων  εἶναι πολύ ἰσχυρότερες ἀπό τίς σωματικές ἀσκήσεις, περισσότερο καί ἀπό τίς τεχνικές ἀναπνοῶν. (10)   " Στό ἀρχαῖο σύγγραμμα Γκεράντα Σαμχίτα ἀναφέρονται 25 βασικές μοῦντρες, μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου ὅμως δημιουργήθηκαν μέσα ἀπό τά βιώματα φωτισμένων ψυχῶν καί νέες.
Μερικές ἀπό τίς μοῦντρες παραμένουν μυστικές γιατί σύμφωνα μέ τήν παράδοση κατέχουν μεγάλη δύναμη ἐπιρροῆς καί ἐλέγχου πάνω στά τρία ὀχήματά  μας (φυσικό, ἐνεργειακό καί νοητικό σῶμα".(10)
Ἄς δοῦμε 2 παραδείγματα θέσεως τῶν δακτύλων :

1.5.5. Ἕνωση τοῦ ἀντίχειρα μέ τόν δείκτη.
Ὀνομάζεται Τσίν μούντρα ἤ μούντρα τῆς γνώσης : Συμβολίζει τήν ἕνωση τοῦ Ἄτμαν (δηλ. τοῦ ἑαυτοῦ), μέ τόν θεό Μπράχμα, πού θεωροῦν ὡς δημιουργό τοῦ Σύμπαντος.(10)

1.5.6. Σούνι Μούντρα.
Τό μούντρα τῆς θέλησης. Ἑνώνουμε τήν κορυφή τοῦ ἀντίχειρα μέ τήν κορυφή τοῦ μέσου. Ἐδῶ ὁ μέσος ἀντιπροσωπεύει τόν πλανήτη Κρόνο πού ἔχει ὡς χαρακτηριστικό τήν ὑπευθυνότητα. (10)

1.5.7. Πλέξιμο τῶν δακτύλων.
Ὀνομάζεται  Ἀτζάλι μούντρα: Τιμᾶμε, λένε,  τή θεότητα γύρω μας καί μέσα μας. Τό μούντρα στό μέτωπο εἶναι καί ἕνας χαιρετισμός πρός τόν Θεό. (10)
Ὁ γκουρού τοῦ Σατυανάντ ἄσραμ  παρακαλεῖ ὅλους  νά καταφεύγουν στή γιόγκα μόνο γιά πνευματικούς σκοπούς (11) καί νά μήν τήν ὑποβιβάζουν σέ μέσο ἐπίτευξης ὑγείας καί εὐεξίας.
Βλέπουμε λοιπόν, ὅτι ἀκόμα καί ἄν ἡ γιόγκα φαίνεται νά εἶναι ἀποκομμένη ἀπό τά μάντρας καί τό διαλογισμό, δέν εἶναι "ἀθώα". Γιατί πῶς θά φαινόταν, ἄν βάζαμε ἀντίστοιχα κάποιον πού δέν εἶναι χριστιανός, νά κάνει τό σταυρό του καί μετάνοιες, λέγοντάς του ὅτι αὐτά εἶναι ἀπλῶς γυμναστική ἀποκομμένη ἀπό θρησκευτική λατρεία.
Εἶναι τακτική  ὅλων αὐτῶν τῶν μεθόδων, νά δημιουργοῦν σύγχυση καί νά δείχνουν διαφορετική ταυτότητα ἀπό αὐτή πού στήν πραγματικότητα εἶναι. Αὐτός εἶναι καί ὁ λόγος πού χρησιμοποιοῦν ἐπιστημονικοφανές ἤ ἀκόμα καί χριστιανικό προσωπεῖο.Μήπως μέ αὐτόν τόν τρόπο μᾶς παραπλανοῦν καί προσβάλλουν τή θρησκευτική μας ἐλευθερία;

1.5.8. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΟΓΚΑΣ
(1) Γρηγορίου Ζιάκα  περιοδικό ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ Τί εἶναι ἡ γιόγκα; Γυμναστική ἤ Θρησκεία;
(2) ΕΥ ΖΗΝ EyZein Yoga - Θεραπευτική Προσέγγιση  eyzein-aet.gr
(3) ΕΙΝΑΙ Η ΓΙΟΓΚΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ- ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ; ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΑ 2010  Χρῆστος Ταγαράκης, 2010.
(4) Γιοχάννες  Ἄαγκααρτ  περιοδικό ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ Τί εἶναι πραγματικά ἡ γιόγκα
(5) http://www.psathades.gr/
(6) Syrya Namaskar. Χαιρετισμός στόν ἥλιο - Vita www.vita.gr/
(7) YOGA ARTS ON THE ROCK www.yogaartscentre.com Τζοαννα  Χατζησαββα
(8) ΙΝΔΙΚΕΣ ΘΕΟΤΗΤΕΣ - Σελίδα 2 - Slinkywizard.com  slinkywizard.com/.
(9) Yoga_life | Σελίδα 3 kallioyoga.wordpress.com
(10) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΧΑΘΑ ΓΙΟΓΚΑ Hatha yoga science.  ΟΙ ΜΟΥΝΤΡΕΣ ΣΤΗΝ ΓΙΟΓΚΑ hathayogascience.gr
(11) Ἀποκρυφισμός , Γκουρουισμός, Νέα Ἐποχή τοῦ π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου.

Πῶς κάποιος ποὺ δὲν εἶναι γιατρὸς μπορεῖ νὰ καταλάβει ποιὲς θεραπευτικὲς μέθοδοι δὲν εἶναι Ἰατρικὴ ἀλλὰ ἀποκρυφισμὸς;
Ὁποιαδήποτε ἰατρικὴ σὲ εἰσαγωγικὰ εἶναι ἀνατολικῆς προέλευσης· δὲν εἶναι ἰατρική. Π.χ δὲν ὑπάρχει Κινέζικη ἢ ἰνδικὴ ἰατρική. Πρόκειται γιὰ ἀρχαῖες φιλοσοφίες ποὺ ἔχουν τὴ βάση τους σὲ θρησκευτικὲς ἀντιλήψεις.
Ὅλες οἱ ἀποκρυφιστικὲς θεραπευτικὲς μέθοδοι ἔχουν ὡς κοινὸ καὶ βασικό τους στοιχεῖο τὴν ἐνέργεια, ἡ ὁποία ρέει στὸ σῶμα καὶ ὅταν αὐτὴ μπλοκάρεται κάπου τότε ὑπάρχει ἀσθένεια . Ἡ ἐνέργεια αὐτὴ εἶναι ἀπόκοσμη καὶ καμμία σχέση δὲν ἔχει μὲ τὴν φυσικὴ ἢ τὴ βιολογία. Πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς λεγόμενους θεραπευτὲς μετρᾶνε αὐτὴ τὴν ἐνέργεια καὶ μὲ μηχανήματα, ποὺ ὁ Θεὸς μονάχα ξέρει τί ἀκριβῶς μετρᾶνε.
Στὴν κλασσικὴ ἰατρικὴ δὲ θὰ ἀκούσετε ποτὲ γιὰ ροὴ καὶ μπλοκάρισμα ἢ ἐναρμόνιση τῆς ἐνέργειας. Ἐπίσης οἱ ἀποκρυφιστὲς μιλᾶνε γιὰ ἐνεργειακὰ κέντρα, τὰ λεγόμενα τσάκρας στὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου. Μιλᾶνε γιὰ μία μορφὴ ἐνέργειας , πάλι, τὴν Αὔρα. Κάποιοι ἀπὸ αὐτοὺς θεωροῦν τὰ  στοιχεῖα τῆς φύσης , ὅτι ἔχουν συγκεκριμένη ἕδρα στὸ σῶμα. Ποτὲ δὲ θὰ δεῖτε τέτοια ἢ παρόμοια στοιχεῖα στὴν Ἐπιστημονικὴ Ἰατρική. Οἱ ἀποκρυφιστὲς μπορεῖ νὰ μιλοῦν γιὰ ἠχητικοὺς κραδασμοὺς ὡς μορφὴ ἐνέργειας. Ἐπίσης συχνὰ ἀναφέρονται σὲ ἠλεκτρομαγνητικὰ πεδία τῶν ἀνθρώπων τὰ ὁποῖα ὑποτίθεται ὅτι ἐξισορροποῦνται μὲ διάφορες μεθόδους. Ἄλλες ἐκφράσεις τους ποὺ μπορεῖ νὰ καταλάβει κανεὶς ὅτι πρόκειται γιὰ ἀποκρυφισμό, εἶναι οἱ δονήσεις ποὺ ἐκπέμπονται ἀπὸ κάποιους ἀνθρώπους ἢ ἀντικείμενα καὶ συντονίζονται μὲ τὶς δονήσεις ἄλλων ἀνθρώπων.
Ἐπίσης χρησιμοποιοῦν πολύ τόν ὅρο Ὁλιστική  θεραπεία ἤ Ὁλιστική Ἰατρική. Κάποιες μέθοδοι πολύ κεκαλυμμένα χρησιμοποιοῦν τεχνικές Διαλογισμοῦ γιά ἐπίτευξη κάποιων στόχων. Ὁ Διαλογισμός χρησιμοποιεῖ συνήθως φαντασία, ὁραματισμό ἤ ἐπανάληψη λέξεων ή φράσεων.
Οἱ περισσότερο γνωστὲς ἀπὸ τὶς «ἐνεργειακὲς θεραπευτικές», εἶναι: ἡ ὁμοιοπαθητική, ὁ βελονισμὸς-ἠλεκτροβελονισμός, τὸ ρέϊκι, ἡ ἰριδολογία, ἡ χειροπρακτική, ἡ ρεφλεξολογία, ἡ βιοενεργητική, τὸ τάι τσί, ἡ ὀστεοπαθητική, ὁ διαλογισμός, οἱ ἀναπνοές, οἱ ραϊχικὲς τεχνικὲς (ὀργονομία), ἡ γιόγκα, ἡ κινησιολογία, ἡ μακροβιοτική, τὸ σιάτσου, τὸ ἀϊκίντο, ἡ ἀκουστικὸ-ψυχο-φωνολογία, ἡ ἀνθρωποσοφικὴ ἰατρική, ἡ ἄουρα σόμα, ἡ ἀτμοϋγροποίηση, ἡ αὐτοθεραπεία, ἡ βιομαγνητικὴ θεραπεία, ἡ θεραπεία Γκέρσον, ἡ βιοχορευτική, ἡ ἀρωματοθεραπεία, ἡ ἁγιουρβέδα, ἡ γεμμοθεραπεία, ἡ κρυσταλλοθεραπεία, τὰ ἀνθοϊάματα Μπάχ, τὰ ἅλατα τοῦ Schuessler».


1 σχόλιο:

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Προσοχή !!! Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται σε αυτό το blog έχουν ενημερωτικό σκοπό και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή κάποιου ειδικού σε θέματα διατροφής και υγείας. Προτού ξεκινήσεις κάποιο πρόγραμμα διατροφής ή κάποια θεραπεία, συμβουλέψου έναν διατροφολόγο ή έναν ιατρό ή άλλον ειδικό υγείας.